image Дом здравља- Вршац | Абрашевићева бб, 26300 Вршац | +381 13 809 000 | dzvrsac@sbb.rs |

Примар
Здравствена станица Уљма
Уљма, Ослобођења бб
радно време: понедељак - петак 07-13h
898-007

Aмбуланта Димитрије Туцовић
Вршац, Димитрија Туцовића 42
радно време: понедељак 13-19,30h,уторак - петак 07-13,30h  
831-643

Гарнизонска амбуланта
Вршац, Стевана Мокрањца бб
радно време: понедељак 7-20h

Aмбуланта Павлиш
Павлиш, Жарка Зрењанина 81
радно време: четвртак, петак 07-13h
289-1321

Амбуланта Влајковац
Влајковац, Светозара Милетића 3
радно време: уторак 07-13

Aмбуланта Избиште
Избиште, Исе Јовановића 11
радно време: понедељак, среда, петак 07-13
893-227

Aмбуланта Гудурица
Гудурица, Центар бб
радно време: уторак 07-13h


Aмбуланта Велико Средиште
Велико Средиште, Стеријина 4 4
радно време: пондељак 07-13h
892-122

Aмбуланта Стража
Стража, Mаршала Тита 16
радно време: среда 07-14h

Aмбуланта Потпорањ
Потпорањ, Maршала Тита 35
радно време: петак 07-10h

Амбуланта Куштиљ
Kуштиљ, Вршачка бб
радно време: петак 07-10h
Aмбуланта Војводинци
Војводинци, Вршачка бб
радно време: четвртак 10-13
Aмбуланта Загајица
Загајица, Mилиоша Обилића 5
радно време: уторак 07-13h

Aмбуланта Парта
Парта, Пролетерска 41
радно време: понедељак 07-10h,четвртак 10-14h

Aмбуланта Орешац
Oрешац, Партизанска бб
радно време: понедељак 10-13h

Aмбуланта Шушара
Шушара, Банатска 37 37
радно време: четвртак 07-13h

Aмбуланта Марковац
Maрковац, Oслобођења бб
радно време: среда 07-13h

Aмбуланта Ватин
ватин, Војвођанска 36
радно време: уторак 07-10h
Aмбуланта Мали Жам
Мали Жам, Змај Јовина 10
радно време: уторак 10-13h
838-457

Aмбуланта Мало Средиште
Maло Средиште, Војвођанска 34
радно време: понедељак 07-11h
Aмбуланта Месић
Mесић, Војвођанска бб
радно време: понедељак 11-13h, petak 07-09h
Aмбуланта Јабланка
Jaбланка, Војвођанска 30
радно време: среда 10 - 13h, петак 09-11h
885-112

Aмбуланта Сочица
Сочица, Jaбланичка бб
радно време: петак 11 -13h
Aмбуланта Ритишево
Ритишево, Mихаја Eминеску 1
радно време: четвртак 10 - 13h
827-070

Стоматологија
Гарнизонска амбуланта
Вршац, Стевана Мокрањца бб
радно време: понедељак 12,30 -20h, уторак - петак 07-13,30h

Aмбуланта Гудурица
Гудурица, Центар bb
радно време: уторак 07 - 14h

Aмбуланта Избиште
Избиште, Исе Јовановића 11 11
радно време: среда 07 - 14h
Aмбуланта Уљма
Уљма, Ослобођења бб
радно време: понедељак 13 - 20h, уторак, четвртак, петак 06,30-13h

Ambulanta Олга Петров
Вршац, радно време: понедељак - петак 07-14h

Aмбуланта Kуштиљ
Kуштиљ, Вршачка бб
радно време: четвртак 07-14h