image Dom zdravlja- Vršac | Abraševićeva bb, 26300 Vršac | +381 13 809 000 | +381 13 830 078 | +381 13 838 902 | dzvrsac@sbb.rs

Dom zdravlja Vršac

osnovan je 28.januara 2008.godine izdvajanjem iz zdravstvenog centra Vršac. Kao samostalna radna organizacija zdravstvene delatnosti počeli smo sa radom 15.septembra 2008.godine.
Naš osnovni zadatak je pružanje primarne zdravstvene zaštite svim građanima opštine Vršac. Rad u Domu zdravlja organizovan je u okviru 9.službi u kojima je zaposleno 207.radnika.

Learn More

SVETSKI DAN SRCA 29.09.2022.


Оvе gоdinе Svеtsкi dаn srcа, 29. sеptеmbаr 2022. gоdinе, оbеlеžаvа sе pоd slоgаnоm: „Svim srcеm zа svа srcа”. Svеtsкi dаn srcа је priliка dа svi rаzmislе како dа nајbоljе dоprinеsu rаzvојu čоvеčаnstvа, оčuvаnju prirоdе i svоg mеntаlnоg zdrаvljа. Каdа rаzmišljаmо srcеm, еmоtivniјi smо i sаоsеćајniјi. Zbоg tоgа pоmаžеmо drugimа, humаniјi smо i hrаbriје dоnоsimо оdluке. Žеlimо dа pоruке Svеtsкоg dаnа srcа stignu dо štо vеćеg brоја ljudi u cilju pоstizаnjа bоljеg каrdiоvаsкulаrnоg zdrаvljа.

Svetski dan srca 2022. biće obeležen u prostorijama Centra za podršku od 08-12h (Dvorska 50, Vršac ) u organizaciji Doma zdravlja Vršac, Lokalne samouprave grada Vršca i Društva za borbu protiv dijabetesa. Ovom prilikom građanima će biti omogućene usluge merenja šećera iz kapilarne krvi, merenja pritiska, EKG, težine, visine i procena stanja uhranjenosti i konsultacija sa lekarom spec.higijene ishrane.

Pozivamo sve građane da se u što većem broju odazovu i urade nešto za svoje zdravlje!


Preventivni zdravstveni pregledi
07, 08, 14, 15/08/2021
Svetski dan hrane

16/10/2020
Svetski dan srca

29/09/2017
Dodela računara

20/06/2014
DILS

11/11/2011