image Дом здравља- Вршац | Абрашевићева бб, 26300 Вршац | +381 13 809 000 | dzvrsac@sbb.rs |

18.08.2017.

Дом здравља Вршац је као установа примарне здравствене заштите, на основу Закона о здравственој заштити Републике Србије, добио Сертификат о акредитацији на период од седам година (од августа 2017. до августа 2024. године).
Акредитација здравствених установа представља један од начина за унапређење квалитета, ефикасности и ефикасности рада здравствених установа, укључујући њихову структуру, процесе и исходе.
Сертификат на седам година установа може добити уколико је остварено више од 71% па до 100% оцена 4 и 5. Дом здравља Вршац остварио је више до 90%. Ово је друга акредитација Дома здравља Вршац (претходна је била на период од три године).
боље разумеју циљеве и сложеност свог пословања. Када то увиде, организације могу да се посвете краткорочним и дугорочним плановима за побољшање резултата рада и почну са коришћењем расположивих ресурса на најефикаснији могући начин.
Дом здравља Вршац је у периоду од претходне акредитације до данас спровео све оно што је неопходно како би зграду, која је зидана шездесетих година прошлог века, прилагодио новим прописима и захтевима. То је био захтеван задатак који је укључивао изградњу косих рампи, прилаза, уградњу лифта и многе друге грађевинске послове.
Сертификат о акредитацији здравствене установе издаје се на одређени период, а најдуже на период од седам година. С обзиром на то да је Акредитација на период од седам година највиши могући период који установа може стећи акредитацијом, само руководство, запослени у овој здравственој установи, као и пацијенти могу бити задовољни, као и да се тежи и гледа да овај ниво задржимо убудуће и надаље.